Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

บริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด (PHASIT THAI-INTER FERTILIZER CO.,LTD)

 

ประวัติการก่อตั้ง

                เริ่มต้นเมื่อปี พุทธศักราช 2545 โดยใช้ชื่อในการจดทะเบียนขออนุญาตว่า บริษัท ธนสิษฐ์ ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ โดยออกหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ 1 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 ประกอบกิจการ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมีอินทรีย์ ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท

ต่อมาทางผู้บริหารได้เพิ่มการผลิตให้มากขึ้น โดยการเปิดโรงงานผลิตปุ๋ยเพิ่มอีก 1 โรงงาน ชื่อว่า บริษัท ธนสิษฐ์ปุ๋ยไทยสามัคคี จำกัด เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2546 ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ 1 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่ ต่อมาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท นิวปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด

เมื่อธุรกิจเจริญเติบโตได้ระดับหนึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนเหลือเพียงหุ้นเดียวและเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่จาก ธนสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด เป็น บริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ปัจจุบันมีกำลังการผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์เคมีอยู่ที่ 70ตัน/วัน มีกำลังการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อยู่ที่ 100 ตัน/วัน

 

นโยบายคุณภาพ

                สนองความพึงพอใจลูกค้าตลอดเวลา พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

สนองความพึงพอใจลูกค้าตลอดเวลาหมายถึง การพึงพอใจหรือความประทับใจในทุกๆ ด้านที่ลูกค้าได้ติดต่อประสานงานด้วย ลูกค้าจะตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าของเราหรือไม่ บางครั้งมันไม่ได้อยู่ที่ราคาของสินค้าเสมอไป แต่หลายอย่างที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น การรับโทรศัพท์ การตอบคำถามหรืออธิบายให้ความกระจ่างชัดกับลูกค้าในตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดๆ ในโรงงานที่ลูกค้าพบเจอแล้วถามด้วยความสงสัย แล้วทุกคนก็สามารถอธิบายด้วยความมั่นใจ ลูกค้าก็จะรู้สึกประทับใจมาก

                พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การพัฒนาในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาความรู้ให้กับพนักงานด้านต่างๆ การได้รับรองมาตรฐานการผลิต โดยได้ ISO 9001 : 2008 การสร้างห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างหลากหลายมาใช้ในการผลิตปุ๋ย รวมถึงการปรับปรุงบริเวณรอบๆ โรงงานให้ดูสวยงามเป็นที่น่าดูน่าพักผ่อน ย่อมมีผลในทางจิตวิทยาให้เกิดคุณภาพที่ดีตามมา

 

 

                โดยแบ่งออกเป็น

1. การพัฒนาคน คือ การให้การสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ให้มีความรู้ด้านต่างๆ โดยการส่งไปอบรมตามหน่วยงานต่างๆ หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาอบรมให้ความรู้ภายในบริษัท

                2. การพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักร คือ การพัฒนาเครื่องจักรในการผลิตให้ได้มาตรฐาน มีการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ไม่เกิดอันตรายต่อพนักงานและสิ่งแวดล้อม

                3. การพัฒนาวัตถุดิบ คือ การหาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมาเพิ่มเติมในการใช้ทำผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ กระบวนการหมักหรือการเตรียมวัตถุดิบก่อนที่จะนำไปใช้ต้องผ่านการหมักเป็นอย่างดี

                4. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ คือ การปรับปรุงภาชนะบรรจุให้มีความสวยงาม เคลือบสีสันให้สวยงามสามรถกันน้ำได้ ไม่เปื่อยไม่ขาดง่าย การปรับปรุงลักษณะเม็ดให้แกร่งขึ้นให้เม็ดกลมขึ้น สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความสนใจและเป็นข้อแตกต่างจากคนอื่นได้

                5. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม คือ การพัฒนาหน้าตาของบริษัทนั้นเอง ถ้าสิ่งแวดล้อมดี ปัญหาต่างๆก็จะไม่เกิด การสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับบ้านใกล้เรือนเคียงก็จะไม่เกิดขึ้น เมื่อลูกค้าเข้ามาในงานก็จะพบเจอสิ่งสวยงามสามารถเก็บความประทับใจกลับไป

 

จุดมุ่งหมายของโรงงาน

                จุดมุ่งหมายของโรงงาน หมายถึง การพัฒนาองค์กรให้เติบโตโดยมีเป้าหมาย ดังนี้

1. เป้าหมายสูงสุด คือ การพัฒนาโรงงานให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

2. การมีเครื่องจักรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่สามารถผลิตด้วยการหยดเป็นหยดน้ำปุ๋ยเหมือนกับของต่างประเทศ

3. ขยายฐานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ไปผลิตที่บริษัท นิวปุ๋ยไทยอินเตอร์ จำกัด สำหรับ บริษัท พสิษฐ์ปุ๋ยไทยอินเตอร์จำกัด จะเป็นฐานการผลิตเคมีและเก็บสินค้าสำเร็จรูป

4. สามารถส่งผลิตภัณฑ์ปุ๋ยออกจำหน่ายยังต่างประเทศ

 

บริษัทพันธมิตร

1.       บริษัท เซฟไบโอเทค จำกัด 79/139 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

2.       บริษัท สยามไบโอเซฟ จำกัด 79/135 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  

3.       บริษัท ไทยอีเกิ้ล กรุ๊ป จำกัด 79/145 ม.2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120   

4.       บริษัท เอพี อินเตอร์ไบโอเทค จำกัด 110/50 ม.13 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง            จ.นนทบุรี 11110

5.       หจก. หมอเกษตรไทยอินเตอร์ 358/78 ม.3 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี

6.       บริษัท จิรัฎฐากรกุล (999) จำกัด 168-169 ม.8 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

7.       บริษัท พิรุณหยกเกษตรไฮเทค จำกัด 33/1 ถ.นางสร้อยฟ้า ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี

8.         บริษัท เคซี เกษตรไทย จำกัด 322/27 ม.1 ถ.เลียบคลองชลประทานสาย 3ต.ท่ายาง           อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

9.       บริษัท พีเอสไทยเอนเนอร์จี จำกัด 55/33 ม.1 ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

10.    บริษัท เคมีคัลเช้น จำกัด 258 ซ.พัฒนาการ 29 ถ.พัฒนาการ แขวงสานหลวง                      เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

 

วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

1.       หนังป่น มีไนโตรเจน 14.10% ฟอสฟอรัส 3.45% อินทรียวัตถุ54.14%

2.       กระดูกป่น มีไนโตรเจน 4.89% ฟอสฟอรัส 22.49% แคลเซียม 21.52% อินทรียวัตถุ 33.31%

3.     ลีโอนาไดร์ มีโพแทสเซียม 1-2.5% ซิลิกอน 50-60% อลูมินัม 23-27% เหล็ก 6-11% แคลเซียม 2-3% แมกนีเซียม 1-1.8% อินทรียวัตถุ 20-40% 

4.       อินทรีย์ 100 มีโพแทสเซียม 2.39% อินทรียวัตถุ 20.65%

5.       ดินฟอสเฟต มีโพแทสเซียม 2.40% อินทรียวัตถุ 8%

6.       ส่าเหล้า มีไนโตรเจน 2.33% โพแทสเซียม 6.61% อินทรียวัตถุ 25%

...อ่านต่อ »
Copyright © 2011 phasitpuythai.com